Usluge

Izrada varenih konstrukcija (industrijska bravarija)

Sečenje lima na Water Jet-u

Reparacija opreme

Izrada delova po teničkoj dokumentaciji